יום א', כט’ בכסלו תשע”ח.
מגמה חדשנית - 10 יחידות לימוד באנגלית!
קרא עוד...
מגמה שפועלת רק בעוד 9 תיכונים בישראל! מחברת את עולמות התוכן של הנוער עם תקשורת עכשווית
קרא עוד...
רובוטיקה היא נושא רב תחומי המשלב בתוכו הנדסת מכונות, הנדסת אלקטרוניקה והנדסת תוכנה. העוסקים ברובוטיקה מתנסים בתכנון בנייה ותכנות רובוטים אשר נעים בצורה עצמאית על פי מידע מחיישנים. על הרובוט להיות בעל "יכולת תבונית", ולאחר שהוגדרו הפעולות שעליו לבצע, הוא מבצע אותן בעצמו.
קרא עוד...
מדעי המחשב עוסק בהבנה ובתיכון של מחשבים ושל תהליכי חישוב, ובהבנת תהליכי ייצוגידע והעברת מידע.מדעי המחשב הינו מקצוע המפתח את החשיבה ומקנה לתלמידים את הידע הנחוץ לצעדים הראשונים בעולם התכנות.
קרא עוד...
לימודי מדעי החברה במערכת החינוך, על מגוון התחומים השונים שהם מציעים, חוקרים את החברה האנושית, על המגוון התרבותי שבה ולפיכך ממלאים תפקיד מרכזי בקידום הידע וההבנה של מורכבות החיים החברתיים בעידן הפוסט מודרני בכלל ובחברה הישראלית בפרט.
קרא עוד...
הקניית היסודות של מדע זה חיוניים לכל התלמידים מעצם היותם נדרשים לתפקד בסביבה עתירת טכנולוגיה, ובמיוחד בשל הצורך והרצון לשילובם המוצלח בחברה עתירת האתגרים הטכנולוגיים של המאה ה-21. נטלנו על עצמנו את המשימה והאחריות להגיע לכל תלמידה ותלמיד במערכת החינוך
קרא עוד...
המגמה מכשירה את התלמידים לעסוק בתחומי העיצוב. הלימודים במגמה מקנים לתלמידים את העקרונות התיאורטיים של העיצוב ואת האמצעים והשיטות בתהליך העיצוב ובעבודת המעצב. התלמידים לומדים לבחון ולהעריך פתרונות על פי קריטריונים אסתטיים ופונקציונליים.
קרא עוד...
בשנים האחרונות, מאז פורסמה תכנית הלימודים המוגברת לחמש יחידות-לימוד במחשבת ישראל (תש"ס), חלה התעוררות ותנופה משמעותית בהוראת המקצוע. עשרות בתי-ספר בכל רחבי הארץ מלמדים מחשבת ישראל בכוונים ובדגשים שונים על-פי הדפוסים שנוצרו בזרמי המחשבה השונים לאורך הדורות: מי בדגש על היצירה הפרשנית והדרשנית המתחדשת, מי בדגש על עיון פילוסופי או התבוננות מיסטית ומי בדגש על ספרות העיון והמחקר החדשה. תכנית הלימודים במחשבת ישראל חושפת את היצירה היהודית-ישראלית התרבותית של "ארון הספרים היהודי" לדורותיו. היא מאפשרת ללומדים דיאלוג עם נכסי תרבותם, דיון בסוגיות רלוונטיות ומשמעותיות ודרכי לימוד מגוונות
קרא עוד...
במערכת החינוך מרבים להשתמש במושגים כגון: מורה ותלמיד לומד, תפקיד המורה כמנחה, התפתחות מקצועית של המורה, למידה בדרך החקר, הוראה ולמידה שיתופית, הערכה מגוונת, ניתוח אירועים רלוונטיים לתלמיד, גיוון ההוראה, פיתוח אחריות הלומד, שיח עמיתים, התנסות בשיטות הוראה חדשות. כל המעיין בתכנית הלימודים בביולוגיה על כל חלקיה, מבחין שאצלנו, אלו לא רק מושגים, אלו הם עמודי התווך של הוראת הביולוגיה
קרא עוד...
תלמידים יכולים לבחור בלימודי הכימיה במסגרת לימוד מקצועות הבחירה בהיקף של 5 יחידות לימוד. במערכת החינוך פעילים כ - 600 מורים המכשירים את התלמידים לעמוד בבחינות הבגרות. בכ - 450 בתי ספר תיכוניים, בוחרים התלמידים לגשת לבחינת הבגרות במקצוע.
קרא עוד...