יום א', כט’ בכסלו תשע”ח.

בקשה להנחה בתשלום אגרה- תיכון חדש פעילות בלתי שגרתית.pdf