יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
דף הבית חזון בעלי תפקידים תקנון מערכת שעות.
אורחות החיים בבית הספר כפי שעובדו בשיתוף המעגל (מועצת התלמידיםׂׂ), ועד ההורים המוסדי והנהלת בית הספר.

אורח חיים בית ספרי – תשע"ז בית ספר תיכון חדש דרכא בת ים מחויב ליצור אקלים בטוח ומוגן לטובת כל באי בית הספר. חברי בית הספר – הצוות החינוכי והתלמידים – ישאפו וידאגו שבמסגרת העשייה היום יומית ימומשו הערכים שבית הספר פועל על פיהם: כבוד האדם, סובלנות, הזכות לחופש הביטוי, אחריות, הזכות לשוויון הזדמנויות. המסמך מחייב את כל הבאים בשערי בית הספר. בבית ספר תיכון חדש דרכא בת ים נוהגים על פי עקרונות אשר נועדו לשמור על אורח חיים בטוח ומוגן ללא אלימות. הופעה ותילבושת תלמידי ביה"ס יגיעו לבית הספר ולכל פעילות במסגרת בית הספר (סיורים, הרצאות, הצגות, מבחני בגרות, שיחות וכו' ) , בהופעה ראויה: בקיץ חולצת ביה"ס עם סמל גלוי מוטבע עליה ובחורף עם סווצ'ר ועליו מוטבע סמל בית הספר. אין להגיע לבית הספר בלבוש קרוע או גזור. אין להגיע במכנסונים קצרים או חצאית קצרה . אין להגיע בגופיות. אין להגיע בכפכפים. תלמידים שיגיעו ללא תילבושת אחידה והופעה ראויה לא יורשו להיכנס לשיעורים . ניתן להשאיל במזכירות ביה"ס חולצת ביה"ס למשך יום הלימודים תמורת פיקדון ורישום . תלמיד שיירשם מעל 3 פעמים בגין תילבושת והופעה לא הולמת , הוריו יוזמנו לשיחה . במקרים חוזרים ונשנים של הגעה ללא תילבושת אחידה והופעה בלתי הולמת יורד ציון בתעודה . התנהלות במהלך יום הלימודים ובשיעורים תלמידי תיכון חדש דרכא מחויבים על פי מערכת השעות הכיתתית להשתתף בכל השיעורים והפעיליות במהלך יום הלימודים. יש להגיע לשיעורים בזמן ולהביא את כל הציוד הנדרש למקצוע הנלמד. במהלך השיעור יש לשמור על התנהגות נאותה ולהקשיב להוראות המורה . יש לבצע את המשימות הלימודיות הניתנות על ידי המורה במהלך השיעור (כתיבה, העתקה מהלוח, תירגול עצמי וכו' ) . כל שיעור יתחיל בקבלת המורה על ידי עמידה של התלמידים ליד מקום הישיבה שלהם בשיעור . · תלמיד שלא יגיע בזמן ירשם לו איחור בתוכנת המשוב. במקרה של איחורים חוזרים ונשנים יורד ציוד בהתנהגות בתעודה . · תלמיד שיפריע באופן חריג למהלכו התקין של השיעור יורחק באופן מיידי מהשיעור וימתין לבירור במזכירות בית הספר. בתום השיעור ייערך בירור בנוכחות התלמיד והמורה המקצועי. במקרים חוזרים ונשנים של הפרעות יתקיים בירור בנוכחות מחנך הכיתה המורה המקצועי והתלמיד. בזמן השיעורים אין להסתובב במסדרונות ביה"ס ויש לשמור על שקט. אין להפריע לכיתות הלומדות. תלמיד שימצא משוטט במסדרון ללא סיבה יובא לבירור עם רכז השכבה ומחנך/ת הכיתה . אין יציאה משטח בית-הספר במהלך יום הלימודים. במקרים חריגים תאושר יציאה בכתב על ידי מחנךת הכיתה, רכז השכבה או בעל תפקיד אחר. תלמיד שימצא מחוץ לשטח ביה"ס בשעות הלימודים ללא אישור, יוזמן לשיחת בירור ויידרש להגיש מטלה חינוכית בנושא. אין להזמין ואין להכניס לשטח ביה"ס זרים שאינם חלק מקהילת בית הספר . רכוש וציוד בית הספר הרכוש והציוד בבית הספר הינם לרווחת כל קהילת בית הספר. תלמידי תיכון חדש דרכא ישמרו על הרכוש והציוד של בית הספר. אין לפגוע או להשחית את רכוש וציוד בית הספר . יש לשמור על ניקיון הכיתות , חדרי הלימוד השונים וכן על שירותי בית הספר . בסוף יום הלימודים יש להרים כסאות על השולחן על מנת שיתאפשר ניקיון הכיתה. · תלמיד שיפגע ברכוש בית הספר יובא לבירור עם הצוות החינוכי ותירשם לו הערה בתיק האישי. במקרים חמורים הבירור יעשה בנוכחות ההורים . · במקרה של פגיעה חמורה או פגיעה חוזרת ונשנית בציוד בית הספר יישא התלמיד באחריות: תשלום כספי של הנזק ו/או שיתרום מזמנו הפנוי לתיקון הנזקים וטיפוח בית הספר. ביקור סדיר בבית הספר יש להגיע ליום הלימודים בזמן ולהיכנס לכל השיעורים בזמן על פי לוח הצילצולים שנקבע על ידי הנהלת בית הספר. · תלמיד אשר יאחר לשיעור ב 5 דקות ייכנס לשיעור ותרשם לו הערת איחור . תלמיד אשר יאחר לשיעור מעל 5 דקות , יירשם לו איחור והוא יישאר בסוף יום הלימודים שעה אחת נוספת. · במקרים חוזרים של איחורים (לאחר 4 פעמים ), הורי התלמיד יוזמנו לשיחה עם הצוות החינוכי ותיבנה תוכנית חינוכית בנושא הגעה בזמן לשעורים . תלמידי בית הספר חייבים להיות נוכחים בכל השיעורים ובכל הפעיליות שנקבעו במערכת השעות של בית הספר. ריבוי העדרויות יפגע בציון בתעודה/ציון שנתי (ציון הגשה ). חל איסור מוחלט לעזוב את ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור מבעל תפקיד בביה"ס . תלמיד שנעדר מיום לימודים חייב לעדכן את מחנך/ת הכיתה מבעוד מועד, כמו כן יידרש התלמיד להציג אישור המצדיק את העדרותו . · כאשר תלמיד מרבה להעדר, יוזמנו הוריו לשיחה עם מחנך הכיתה וגורמים נוספים מצוות ההנהלה. · במידה וההיעדרויות יימשכו – הטיפול יועבר לגורמים נוספים מחוץ לביה"ס. · היעדרות במקצוע מסוים בשיעור של למעלה מ 20% מתוך הכלל השיעורים במקצוע תביא לידי הורדת ציון במקצוע הנלמד . היעדרויות מוצדקות שיש להמציא אישור בגינן : · היעדרות מפאת מחלה באישור רפואי החתום גם ע"י ההורים. · פעילות אישית של התלמיד מחוץ לבית-הספר כגון: פעילות חברתית/ספורט מטעם ביה"ס, מחוייבות אישית, לימודי חוץ ( ביוטופ, אוניברסיטה וכו' ), לשכת גיוס, טיפול רפואי קבוע וכיו"ב. הצדקת היעדרות תהייה מלווה בהצגת האישורים המתאימים ע"י התלמיד חתומים ע"י ההורים. · העדרות לשם שיחה עם מורה, מחנך, יועצת או בעל תפקיד רק עם אישור חתום ע"י בעל התפקיד הנוגע בדבר. · העדרות בנסיבות אישיות ומשפחתיות שאושרו ע"י מחנך הכיתה. כללי התנהגות במהלך מיבחנים : אחת המטרות של תיכון חדש דרכא הינה מצוינות וחתירה להישגים לימודיים גבוהים. אנו מאמינים בכוחם של תלמידנו להגיע למצוינות אישית ולעמוד בהצלחה בכל אירועי הערכה בבית הספר . · יש להגיע למבחנים בזמן ולהתנהל במהלך המבחן על פי הוראות המשגיח על המבחן . · תלמיד שיימצא מעתיק במהלך המבחן או במהלך הבדיקה של המבחן על ידי המורה המקצועי, מבחנו ייפסל באופן מיידי , יתקיים בירור בנוכחות התלמיד המורה והמחנך ,הודעה תימסר להורים . · תלמיד שמבחנו נפסל יוכל לגשת למועד ב' רק לאחר בירור עם הצוות החינוכי ובאישור המנהלת הפדגוגית. במקרים חוזרים ונישנים ייתכן כי יורד ציון בתעודה ו/או תופיע הערה על טוהר הבחינות בתעודה. שימוש בטלפונים ניידים הצוות החינוכי בבית הספר אינו ממליץ להביא לבית הספר טלפונים ניידים . האחריות על הטלפון היא של התלמיד בלבד. ביה"ס לא יישא באחריות במקרה של אובדן, גניבה או נזק כלשהו למכשיר. חל איסור מוחלט להשתמש בטלפונים ניידים בזמן שיעור או פעילות בית ספרית מכל סוג שהוא. ניתן להשתמש בטלפון נייד במהלך ההפסקות . מיד בתחילת השיעור יש לכבות את הטלפון להכניסו לתיק או לאחסנו במקום המיועד לכך בכיתה. חל איסור מוחלט לצלם בביה"ס ללא אישור מהגורם המצולם . · תלמיד שישתמש בטלפון הנייד במהלך השיעור או פעילות בית ספרית , הטלפון ילקח על ידי המורה המקצועי ויועבר למנהלת בית הספר . הטלפון יוחזר לתלמיד בתום יום הלימודים. במקרים חוזרים ונישנים הטלפון יוחזר לתלמיד אך ורק בנוכחות אחד ההורים. איסור עישון ושימוש באלכוהול העישון בשטח בית הספר ובכל פעילות המתקיימת במסגרת בית הספר אסור בהחלט ! הבאה ושימוש באלכוהול בשטח בית הספר ובכל פעילות המתקיימת במסגרת בית הספר אסורים בהחלט ! · תלמיד שימצא עובר על כללים אלו יושעה מיידית על ידי מנהלת בית הספר והודעה תימסר להוריו . · במקרים חוזרים ונשנים יורד לתלמיד ציון בהתנהגות בתעודה . אירועי אלימות : אלימות מילולית בקהילת תיכון חדש דרכא בת ים יקפידו כל באי בית הספר על שיח מכבד וימנעו מאלימות מילולית כלפי הסובבים אותם . · תלמיד שיתחצף למורה במהלך שיעור או יפנה לתלמיד אחר בכיתה בשפה לא הולמת , יורחק באופן מיידי מהשיעור. בתום השיעור ייערך בירור בנוכחות מחנך הכיתה או מורה תורן. התלמיד יושעה מ 2 שיעורים באותו מקצוע ויורשה להיכנס לשיעור לאחר השלמת החומר והתנצלות בפני המורה/התלמיד. במקרים חוזרים ונשנים יוזמנו הורי התלמיד לשיחה . · במקרה של אלימות מילולית חמורה על פי אמות המידה של הצוות החינוכי, התלמיד יושעה ליום אחד על ידי מנהלת בית הספר ויורשה לחזור ללימודים רק לאחר בירור והתנצלות בנוכחות הוריו. אלימות פיזית : בית הספר תיכון חדש דרכא , מבטיח את שלומם ואת ביטחונם של התלמידים והמורים בפעילויות השונות בתוך בית הספר ובפעילויות מחוץ לבית הספר ובכך מספק את זכותם של כל תלמיד ותלמידה ושל כל מבוגר לשמירה על גופם, על בריאותם הנפשית ועל רכושם. · תלמיד שימצא מעורב באלימות פיזית כל שהיא יובא מיידית לבירור וטיפול משמעתי על ידי הנהלת בית הספר. · תלמיד שינהג באלימות פיזית יושעה מיד בתום הבירור ל 1-3 ימים על ידי מנהלת בית הספר. הודעה תימסר להוריו של התלמיד . תיכתב לו הערה בתיק האישי. יורד לו ציון בהתנהגות בתעודה . · במקרים של אלימות פיזית חמורה כלפי תלמיד או איש צוות בבית הספר ידווח המקרה לגורמי חוץ בית ספריים כולל משטרה. קידום הישגי התלמידים וטיפוח אקלים מיטבי : בית ספר תיכון חדש דרכא , מאמין בצמיחתו של כל אדם בתחומי חייו השונים: הרגשי, החברתי והלימודי. בית הספר פועל על פי רוח החינוך האישי. במסגרת חינוך אישי יתקיימו בכל הכיתות שחריות שמטרתן להכיר וללמוד את החוזקות של כל תלמיד ותלמידה וכן מתן כלים רגשיים חברתיים להצלחה הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי . לוח מבחנים : · בתחילת כל רבעון יפורסם לוח מבחנים לרבעון. בתקופת מבחני הבגרות יפורסמו בלוח המבחנים גם מבחני הבגרות ומבחני מתכונת . · בכל שבוע לימודים לא יתקיימו יותר מ 3 מבחנים . · בחנים יתקיימו בהודעה מראש ויכללו נושאים שנלמדו במהלך השלושה שיעורים האחרונים בלבד. · הנושאים שאותם יש ללמוד למבחן ימסרו לתלמידים על ידי המורה המקצועי לפחות שבוע מראש. · תוצאות המבחנים יפורסמו לתלמידים עד שבועיים מיום המבחן. (במקצועות רבי מלל עד 3 שבועות) · ביום שלפני בגרות או מבחן מתכונת יתקיימו שיעורים אך ורק במקצוע הבחינה במידה ולא יתקיימו שיעורים במקצוע הבחינה יוכלו התלמידים באישור מנהלת פדגוגית ורכזת השכבה להישאר בבית וללמוד לקראת הבחינה . מועדי ב' : · בכל לוח מבחנים יפורסמו 3 ימים למועדי ב' בסיום התקופה. מועדי ב' ייעשו אך ורק במסגרת הימים שהוקצו לכך בלוח המבחנים !! · תלמיד יוכל לגשת בסוף רבעון מקסימום ל-3 מבחני מועד ב' . · בקשה להיבחן במועד ב' תוגש לרכזי השכבה . הרכזים יוודאו מול המורים המקצועיים את אישורם למבחן מועד ב' . · הציון הקובע לתעודה הוא הציון במועד ב' ! תעודות הוקרה ותעודות הצטיינות המצוינות היא מידת הרצון, השאיפה למצוינות היא מידת ההשקעה, והשמים הם הגבול. תיכון חדש דרכא מעודד את תלמידיו להשקעה ושאיפה למצוינות בכל תחום. בסיום מחצית א' ירשמו בתעודה הערות הצטיינות וכן יחולקו לתלמידים תעודות הצטיינות והוקרה על פי הקריטריונים הבאים : · תלמיד שהישגיו בסיום מחצית הינם מעל 90 יוגדר כתלמיד מצטיין . · תלמיד שממוצע ציוניו מעל 95 בלי אף ציון מתחת ל 75 יוגדר כתלמיד בעל הצטיינות יתרה. · תלמיד שישפר הישגיו באופן משמעותי ועל סמך החלטת המועצה הפדגוגית יקבל תעודת הוקרה על שיפור הישגים . · תלמידים שמשתתפים בנבחרות הספורט של בית הספר יוגדרו כתלמידים מצטיינים בספורט. · תלמידים שתורמים מזמנם לפיתוח קהילת בית הספר ונתינה לחברה יוגדרו כתלמידים מצטיינים חברתית. תעודות הצטיינות יחולקו בסיום כל מחצית !